Nieuws

Gepubliceerd op: 25/03/2021

BTW aangifte eerste kwartaal 2021

Op 20 april 2021 dient de btw aangifte over de handelingen van het eerste kwartaal 2021 te worden ingediend.

Wij verzoeken u, de nodige stukken aan te leveren uiterlijk  op maandag 5 april 2021  bij voorkeur digitaal.

Om ons maximaal te beschermen geven wij er de absolute voorkeur aan dat u uw stukken digitaal aanlevert !  Papieren stukken zullen pas ten vroegste na 72u worden behandeld.

Stuur ons een email als u al uw boekhoudstukken elektronisch hebt doorgestuurd en wij met de verwerking mogen starten.

Wij starten sowieso met de opmaak van uw btw aangifte op 6 april 2021.

Alle klanten die reeds stukken hebben doorgestuurd beschouwen wij op 6 april als volledig waarop de afwerking van de BTW aangifte wordt gestart.

Betaling van onze erelonen
Klanten waarvan onze ereloonnota’s voorbij vervaldag zijn verzoeken wij deze onmiddellijk te voldoen, de afwerking van de aangifte zal pas na betaling van de vervallen facturen worden aangevat.

Voor het digitaal aanleveren van stukken :

  • Via ons portaal
  • Via Billit, u hoeft niets te doen de stukken komen automatisch bij ons toe
  • Via email : Stuur uw documenten als e-mail bijlage gericht aan volgend specifiek email adres: Uwbtwnummer@m-pbox.be (bijvoorbeeld 0683525776@m-pbox.be) Al naargelang wat u naar ons doorstuurt zet u in het onderwerp van de email aankoopfacturen of AF, verkoopfacturen of VF, Bankuittreksels of BA, Diversen of DV. U hoeft geen tekst aan de email toe te voegen, deze kan door ons niet worden gelezen.

Als u absoluut niet in de mogelijkheid bent om digitaal aan te leveren : 

  • Per post verzenden naar M&P boekhouders bvba – Solvynsstraat 53 – 2018 Antwerpen
  • Onder omslag in onze bus (er is een speciale bus voor grote paketten voorzien duidelijk aangegeven)

Scanning facturen
Uw facturen worden gescand bij ons opgeslagen, waardoor u uw facturen kan terug krijgen en nadien niet meer hoeft binnen te brengen.  Gelieve ervoor te zorgen dat er geen nietjes in uw facturen zitten en  zoveel mogelijk A4 formaat te gebruiken.  Wanneer u de facturen terug wenst altijd eerst een afspraak maken alvorens u ze komt ophalen.  Vanaf 2022 zal scanning altijd worden aangerekend ook voor klanten die een forfaitair facturatie systeem hebben gekozen.

Zie ook de rubriek digitale documenten op onze website

Kastickets – bonnetjes (Opgelet richtlijnen licht gewijzigd voor vennootschappen)
Zie voor meer richtlijnen de handleiding ivm de onkostenstaat.

Checklist BTW
pdf | 110 KB

Meer over het thema:

btw aangifte