Nieuws

BTW aangifte vierde kwartaal 2017 / Opmaken voorraadlijst

Waar, wat en wanneer moet ik mijn stukken voor de BTW aangifte aanleveren ?

12/12/2017 - 1 bijlage Lees meer

Eindejaarssluiting – Kantoor gesloten

Het kantoor is gesloten vanaf vrijdag 22 december 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018

27/11/2017 - 1 bijlage Lees meer

BTW aangifte derde kwartaal

Waar, wat en wanneer moet ik mijn stukken voor de BTW aangifte derde kwartaaal aanleveren ?

18/09/2017 - Geen bijlages Lees meer

BTW aangifte tweede kwartaal

Hierbij vragen wij u de stukken voor het opmaken van de BTW aangifte over het derde kwartaal op.

24/06/2017 - 1 bijlage Lees meer

Aangifte in de personenbelasting

Weldra maken wij de aangiftes in de personenbelasting op , wanneer verwachten wij uw stukken ?

28/05/2017 - 1 bijlage Lees meer

Nieuwe richtlijnen digitale documenten en onkostenstaat

We wij hebben de richtlijnen voor het digitaal aanleveren van documenten en de onkostenstaat aangepast.

14/02/2017 - Geen bijlages Lees meer

Xpenditure

Beschikt u over een smartphone, ipad of pc met scanner dan kan deze app u een belangrijke tijdswinst bieden.

26/05/2015 - Geen bijlages Lees meer

Kassasysteem in de horeca

Hoe gaan we tewerk met de geregistreerde kassa (GKS) en de black box in de horeca ?

17/11/2014 - 1 bijlage Lees meer

Hervorming sociale bijdragen zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de berekening van de sociale bijdragen zelfstandigen anders berekend.

20/10/2014 - Geen bijlages Lees meer

Inhouding bedrijfsvoorheffing op bedrijfsleidersbezoldiging

Het KB van 24 september 2013 voegt de schalen van de administratieve geldboetes toe aan het WIB1992 welke zullen toegepast worden bij het niet indienen van een aangifte BV of RV of niet-betaling of ontoereikende betaling of laattijdige betaling ervan.

14/11/2013 - 1 bijlage Lees meer