Nieuws

BTW aangifte derde kwartaal

Waar, wat en wanneer moet ik mijn stukken voor de BTW aangifte derde kwartaaal aanleveren ?

20/09/2021 - Geen bijlages Lees meer

Aangifte in de personenbelasting

Weldra maken wij de aangiftes in de personenbelasting op , wanneer verwachten wij uw stukken ?

05/06/2021 - 1 bijlage Lees meer

BTW aangifte tweede kwartaal

Hierbij vragen wij u de stukken voor het opmaken van de BTW aangifte over het tweede kwartaal op.

05/06/2021 - 1 bijlage Lees meer

BTW aangifte eerste kwartaal 2021

Op 20 april dient de btw aangifte over de handelingen van het eerste kwartaal 2021 te worden ingediend.
Klanten waarvoor wij de boekhouding voeren verzoeken wij, de nodige stukken aan te leveren uiterlijk op maandag 5 april 2021.

25/03/2021 - 1 bijlage Lees meer

BTW aangifte vierde kwartaal 2020 / Opmaken voorraadlijst

Waar, wat en wanneer moet ik mijn stukken voor de BTW aangifte aanleveren ?

18/12/2020 - Geen bijlages Lees meer

Billit

Billit : Schep orde in uw digitale aankoopfacturen, verkoopfacturen en overige documenten

17/12/2020 - Geen bijlages Lees meer

Documenten aanleveren via email of het Silverfin portaal

Hoe documenten aanleveren ?

02/05/2019 - Geen bijlages Lees meer

Kassasysteem in de horeca

Hoe gaan we tewerk met de geregistreerde kassa (GKS) en de black box in de horeca ?

17/11/2014 - 1 bijlage Lees meer

Hervorming sociale bijdragen zelfstandigen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de berekening van de sociale bijdragen zelfstandigen anders berekend.

20/10/2014 - Geen bijlages Lees meer

Inhouding bedrijfsvoorheffing op bedrijfsleidersbezoldiging

Het KB van 24 september 2013 voegt de schalen van de administratieve geldboetes toe aan het WIB1992 welke zullen toegepast worden bij het niet indienen van een aangifte BV of RV of niet-betaling of ontoereikende betaling of laattijdige betaling ervan.

14/11/2013 - 1 bijlage Lees meer