Nieuws

Gepubliceerd op: 20/09/2021

BTW aangifte derde kwartaal

Op 20 oktober 2021 dient de btw aangifte over de handelingen van het derde kwartaal 2021 te worden ingediend.

Wij verzoeken u de nodige stukken aan te leveren uiterlijk op vrijdag 1 oktober 2021.

Gelieve uw stukken digitaal aan te leveren !  Vanaf 2022 (volgend kwartaal) zal scanning en digitalisering van uw documenten kostprijsverhogend werken en voor forfaitaire klanten extra worden aangerekend. 

Stuur ons een email als u al uw boekhoudstukken elektronisch hebt doorgestuurd en wij met de verwerking mogen starten.

Wij starten sowieso met de opmaak van uw btw aangifte op 2 oktober 2021. 

Alle klanten die reeds stukken hebben doorgestuurd beschouwen wij op 2 oktober als volledig waarop de afwerking van de BTW aangifte wordt gestart.

Voor het digitaal aanleveren van stukken :

  • Via ons portaal
  • Via Billit, u hoeft niets te doen de stukken komen automatisch bij ons toe.
  • Via email : Stuur uw documenten als e-mail bijlage gericht aan volgend specifiek email adres: Uwbtwnummer@m-pbox.be (bijvoorbeeld 0683525776@m-pbox.be) Al naargelang wat u naar ons doorstuurt zet u in het onderwerp van de email aankoopfacturen of AF, verkoopfacturen of VF, Bankuittreksels of BA, Diversen of DV. U hoeft geen tekst aan de email toe te voegen, deze kan door ons niet worden gelezen.

Als u absoluut niet in de mogelijkheid bent om digitaal aan te leveren : 

  • Per post verzenden naar M&P boekhouders bvba – Solvynsstraat 53 – 2018 Antwerpen
  • Onder omslag in onze bus (er is een speciale bus voor grote paketten voorzien duidelijk aangegeven)

Scanning facturen
Uw facturen worden gescand bij ons opgeslagen, waardoor u uw facturen kan terug krijgen en nadien niet meer hoeft binnen te brengen.  Gelieve ervoor te zorgen dat er geen nietjes in uw facturen zitten en  zoveel mogelijk A4 formaat te gebruiken.  Wanneer u de facturen terug wenst altijd eerst een afspraak maken alvorens u ze komt ophalen.

Zie ook de rubriek digitale documenten op onze website

Kastickets – bonnetjes (Opgelet richtlijnen licht gewijzigd voor vennootschappen)
Zie voor meer richtlijnen de handleiding ivm de onkostenstaat.

Meer over het thema:

BTW btw aangifte