Nieuws

Gepubliceerd op: 14/06/2018

Aangifte in de personenbelasting

Kortelings dient uw aangifte in de personenbelasting over het inkomenjaar 2017 te worden ingediend.

Aangezien de aangifte door ons electronisch wordt ingediend, ontvangt u geen aangifteformulier meer.  Wij hebben echter nog wel alle documenten nodig om uw aangifte in te dienen.

De checklist licht u toe welke documenten u dient aan te leveren.

Uw aangifte wordt door ons verwerkt in de periode 1 augustus 2018 tot 26 oktober 2018.

Zodra de aangifte is ingediend ontvangt u van ons een bevestiging en voorlopige berekening.

Gelieve alle documenten uiterlijk tegen 5 juli 2018 te bezorgen, wanneer u geen documenten binnen brengt gaan wij ervan uit dat wij de aangifte op basis van de in ons bezit zijnde stukken mogen afsluiten en indienen.

checklist PB
pdf | 89 KB

Meer over het thema:

Personenbelasting