Nieuws

Gepubliceerd op: 05/06/2021

Aangifte in de personenbelasting

Kortelings dient uw aangifte in de personenbelasting over het inkomenjaar 2020 te worden ingediend.

Aangezien de aangifte door ons elektronisch wordt ingediend, ontvangt u geen aangifteformulier meer.  Wij hebben echter nog wel alle documenten nodig om uw aangifte in te dienen.

De checklist licht u toe welke documenten u dient aan te leveren.

Uw aangifte wordt door ons verwerkt in de periode 1 augustus 2021 tot 16 oktober 2021.

Zodra de aangifte is ingediend ontvangt u van ons een bevestiging en voorlopige berekening.

Gelieve alle documenten uiterlijk tegen 2 juli 2021 te bezorgen, wanneer u geen documenten binnen brengt gaan wij ervan uit dat wij de aangifte op basis van de in ons bezit zijnde stukken mogen afsluiten en indienen.

Meer over het thema:

Personenbelasting