Nuttige info

Handleidingen

Digitale aanlevering van documenten

Richtlijnen voor klanten die hun boekhouddocumenten digitaal wensen aan te leveren.

1 bijlage Lees meer

Onkostenstaat

Hoe dient u onkosten aan te leveren welke worden aangetoond aan de hand van bonnetjes of kastickets ? Hoe dient u onkosten voor het gebruik van uw privé voertuig in te brengen ?

4 bijlagen Lees meer

Rekeningnummers overheid

Welke rekeningnummers dien ik te gebruiken voor betalingen aan de overheid ?

2 bijlagen Lees meer

Publicatiekosten wijziging Belgisch Staatsblad

Op bijgevoegde pdf kan u de betalingsinstructies terugvinden voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een wijziging

Geen bijlages Lees meer

Checklist controle balans einde boekjaar

Overzicht van aan te leveren documenten wanneer wij uw balans opmaken op het einde van het boekjaar, wanneer u zelf uw boekhouding voert.

1 bijlage Lees meer

Hervorming sociale bijdragen 2015

Brochure van Acerta inzake de hervorming van de sociale bijdragen vanaf 1/1/2015.

1 bijlage Lees meer

Jaarkalender

Overzicht van data waarop belangrijke afsluitingen gebeuren voor uw administratie door ons kantoor.

1 bijlage Lees meer

Electronische volmachten

Procedure nodig om ons volmacht te verlenen voor het indienen van uw aangifte in de personenbelasting en het raadplegen van uw fiscale documenten via Myminfin, inzage te krijgen in geschillen en het indienen van uw aangifte in de vennootschapsbelasting

1 bijlage Lees meer

Hoe organiseer ik mijn boekhouding?

Hoe ga ik concreet tewerk als ik met jullie kantoor werk voor het voeren van de boekhouding ?

1 bijlage Lees meer

Links