Nuttige info

Handleidingen

Privacybeleid

Het privacybeleid van M&P boekhouders

1 bijlage Lees meer

Portalen en emailadressen voor het aanleveren van stukken

Hieronder meer uitleg over onze klantenportalen en emailadressen om stukken aan te leveren.

Geen bijlages Lees meer

Electronische mandaten

Procedure nodig om ons mandaten te verlenen voor het indienen van uw aangifte in de personenbelasting, het raadplegen van uw fiscale dossier, inzage te krijgen in geschillen, het indienen van uw aangifte in de vennootschapsbelasting, uw BTW aangifte en het vervullen van uw UBO verplichtingen

Geen bijlages Lees meer

Digitale aanlevering van documenten

Richtlijnen voor klanten die hun boekhouddocumenten digitaal wensen aan te leveren.

1 bijlage Lees meer

Onkostenstaat

Hoe dient u onkosten aan te leveren welke worden aangetoond aan de hand van bonnetjes of kastickets ? Hoe dient u onkosten voor het gebruik van uw privé voertuig in te brengen ?

4 bijlagen Lees meer

Rekeningnummers overheid

Welke rekeningnummers dien ik te gebruiken voor betalingen aan de overheid ?

2 bijlagen Lees meer

Publicatiekosten wijziging Belgisch Staatsblad

Op bijgevoegde pdf kan u de betalingsinstructies terugvinden voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van een wijziging

Geen bijlages Lees meer

Checklist controle balans einde boekjaar

Overzicht van aan te leveren documenten wanneer wij uw balans opmaken op het einde van het boekjaar, wanneer u zelf uw boekhouding voert.

1 bijlage Lees meer

Hervorming sociale bijdragen 2015

Brochure van Acerta inzake de hervorming van de sociale bijdragen vanaf 1/1/2015.

1 bijlage Lees meer

Links