Nuttige info

Handleidingen

Verkoopfacturen

Hoe maak ik een verkoopfactuur op ?

1 bijlage Lees meer

Opmaken van creditnota’s

De verplichtingen voor wie via een creditnota teruggaaf van BTW vraagt.

Geen bijlages Lees meer

Dagontvangsten

Hoe registreer ik mijn dagontvangsten ?

2 bijlagen Lees meer

Kasboek

Hoe dien ik mijn kasboek bij te houden ?

2 bijlagen Lees meer

Boeking loonfacturen anno 2013

Bijgevoegd pdf document geeft u toelichting hoe u praktisch tewerk kan gaan om de gewijzigde facturatie van uw sociaal bureau in uw boekhouding te verwerken.

1 bijlage Lees meer

Beroepskosten

Welke beroepskosten kan ik zoal als kosten inbrengen ?

1 bijlage Lees meer

Voorraadopname einde boekjaar

Procedure voor het opmaken van een voorraadlijst.

2 bijlagen Lees meer

BTW aangifte

Welke documenten moet ik aanleveren als de stukken voor de BTW aangifte worden opgevraagd ?

1 bijlage Lees meer

Aangifte personenbelasting

Welke stukken dient u aan te leveren zodat wij een correcte aangifte in de personenbelasting kunnen indienen ?

1 bijlage Lees meer

Controle boekhouding einde boekjaar

Checklist van de aan te leveren stukken bij einde boekjaar.

1 bijlage Lees meer

Links