Nuttige info

Publicatiekosten wijziging Belgisch Staatsblad

TARIEVEN BELGISCH STAATSBLAD VANAF 1/3/2021

Het bedrag dat U moet betalen bij neerlegging van Uw akte op de griffie van de rechtbank van koophandel is afhankelijk van Uw rechtsvorm en van het onderwerp van Uw akte. Er is telkens een tarief voor enerzijds een oprichtingsakte (er moet nog een ondernemingsnummer toegekend worden) en anderzijds een wijzigende akte.

1) Ondernemingen. Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd :

– wijziging 139,00 euro + 21% B.T.W. = 168,19 euro

WIJZE VAN BETALING

De publicatiekosten betalen kan op volgende wijze :

per voorafgaandelijke bankoverschrijving op rekening BE 48 6792 0055 0227 van het Belgisch Staatsblad. Het bewijs bestaat uit :

– hetzij uit een afschrift van het formulier van de overschrijving of de storting ten voordele van de rekening van het belgisch Staatsblad (679-2005502-27) waarop de stempel is aangebracht van de financiĆ«le instelling die de overschrijving heeft verricht,

– hetzij uit een rekeninguittreksel of elk ander document dat bevestigt dat de betaling daadwerkelijk is verricht.

 

De betaling met een bankoverschrijving of storting moet in geval van een wijzigende akte het ondernemingsnummer, of in geval van een oprichting de naam en het adres van de zetel, bij de mededelingen vermelden.