Afschaffing BTW-attest

Vanaf 1 januari 2022 wordt het BTW-attest voor renovatie-en herstellingswerken aan privéwoningen afgeschaft.

Reden tot juichen of minder administratie? Wij denken van niet!

Lees aandachtig ons advies. Bij vragen kan u ons uiteraard steeds bereiken.

Volgens de nieuwe regeling dient u geen btw-attest meer te laten ondertekenen door de afnemer, maar vervangt u het attest door een clausule op de factuur. De afnemer wordt dan geacht om de factuur binnen de maand te betwisten indien het toegepaste btw tarief niet correct is.

Wij verwachten dat in de praktijk weinig facturen zullen betwist worden (de klant betaalt immers 6% in plaats van 21% BTW, en beschouwt dit als een mooie korting op de eindfactuur).

De aap komt uit de mouw bij een controle: als de fiscus vaststelt dat u een verkeerd BTW tarief heeft gehanteerd, zal u verplicht worden om de oorspronkelijke factuur te crediteren, en te vervangen door een nieuwe factuur aan 21% BTW. Die extra 15% bent u onmiddellijk verschuldigd in de aangifte, maar moet nog steeds gerecupereerd worden bij de klant.

Stuur maar eens een nieuwe factuur uit, om dan de extra btw te gaan innen….

Voorzichtigheid is dus geboden:

Wij adviseren om reeds in de gehandtekende offerte te verwijzen naar de clausule die u op de factuur zal vermelden. U vermeldt ook best dat u onmiddellijk een creditnota, en aangepaste factuur zal versturen indien u zelf vaststelt dat het gehanteerde BTW tarief niet correct is.

Indien u niet over een gehandtekende offerte beschikt, raden wij aan om minstens een schriftelijk verzoek van de klant te hebben om het tarief van 6% te hanteren.

Indien u twijfelt, hanteer steeds een BTW tarief van 21% tot de afnemer de ouderdom van het gebouw bewijst.

Tot en met 30 juni 2022 geldt er een overgangsregeling, en kan u nog steeds gebruik maken van de attesten, daarna bent u verplicht de volgende factuurvermelding op uw facturen te plaatsen:

“Btw-tarief: bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat:

de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken;

de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt;

de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer aan minstens een van die voorwaarden niet is voldaan, dan zal de klant de toepassing van het verminderd btw-tarief schriftelijk moeten betwisten binnen een termijn van een maand en moet de dienstverrichter een aangepaste factuur of creditnota uitreiken”.