Nuttige info

Voorraadopname einde boekjaar

Op het einde van het boekjaar dient u wanneer u een voorraad handelsgoederen of grondstoffen aanhoudt een voorraadlijst op te maken.
De voorraadijst dient opgemaakt te worden op het einde van het boekjaar en dient het aantal stuks, een omschrijving van de stuks, de aankoopprijs excl. BTW (cfr. de aankoopfactuur van uw leverancier) en het totaal per individualiseerbaar item te vermelden.

De voorraadlijst dient tevens een algemeen totaal te vermelden van al uw goederen in voorraad tegen aankoopprijs per einde boekjaar.

Wij zijn zo vrij u dit bij deze in herinnering te brengen en verzoeken u ons deze voorraadlijst voor eind januari per email door te sturen.
Hieronder kan u een voorbeeld voorraadlijst alsook de wetteksten terugvinden.