Nuttige info

Digitale aanlevering van documenten

Klanten die ervoor kiezen om hun boekhouddocumenten ingescand of door middel van door hen zelf ontvangen digitale documenten aan te leveren verzoeken wij rekening te houden met volgende richtlijnen :

  • Aankoopfacturen dienen ons te worden bezorgd in pdf-formaat (xps, bmp, jpg, png, gif en tif is ook mogelijk maar pdf is de voorkeur) in een voldoende hoge resolutie min. 200 dpi bij voorkeur 300 dpi.    Om vlot te verwerken is één bestand per factuur (deze kan uit meerdere pagina’s bestaan) de absolute voorkeur.   Wanneer één bestand wordt aangeleverd met verschillende facturen dienen wij deze met software te splitsen wat extra werk inhoud.
  • Verkoopfacturen dienen ons te worden bezorgd in pdf-formaat (xps, bmp, jpg, png, gif en tif is ook mogelijk maar pdf is de voorkeur) in een voldoende hoge resolutie min. 200 dpi bij voorkeur 300 dpi.    Om vlot te verwerken is één bestand per factuur (deze kan uit meerdere pagina’s bestaan) de absolute voorkeur.   Wanneer één bestand wordt aangeleverd met verschillende facturen dienen wij deze met software te splitsen wat extra werk inhoud.  Werkt u met facturatie software ? Vraag uw softwareleverancier of de software UBL of E-FFF ondersteund, verkoopfacturen die in dit bestandsformaat worden opgemaakt kan u tevens uploaden en worden door onze software erkend.
  • Bestanden worden bij voorkeur via onze portaalsite geüpload, u kan via ctrl-shift een aantal bestanden tegelijk selecteren bij het upload proces, u hoeft enkel aan te geven over wat het gaat AF (aankoopfacturen) ,VF (verkoopfacturen), BA (bankuittreksels), DV (alle andere stukken)
  • Bovenstaande procedure maakt afdrukken van uw documenten overbodig, beter voor het milieu en u bespaard op afdrukkosten !
  • Vergeet recto verso documenten niet langs beide zijden in te scannen !

Wanneer u opteert ons uw boekhouding digitaal aan te leveren , is het aan te raden dit voor al uw documenten te doen en geen documenten meer op papier aan te leveren.

Deels op papier en deels digitaal aanleveren kan aanleiding geven tot vergissingen en verhoogd de workload voor uw dossier, wij geven er bijgevolg de voorkeur aan dat u kiest voor één van beiden manieren.

Digitale aanlevering via email, dropbox, google drive, wetransfer enz. vereisen nog een manuele tussenkomst van onszelf waardoor er geen besparing is op de workload van uw dossier.