Nuttige info

Portalen en emailadressen voor het aanleveren van stukken

Digitaal stukken aanleveren

Silverfin

Het nieuwe klantenportaal; raadpleeg uw dossier, krijg real time inzicht in uw omzet en kosten, upload uw boekhoudstukken. Mail ons voor toegang, u ontvangt een activatie e-mail van Silverfin.

Klik op deze link om naar het portaal van Silverfin te gaan.

Onder de rubriek documenten kan u de vier categorieën vinden aankoopfacturen, verkoopfacturen, bankuittreksels en diverse documenten.

De categorieën zijn dan nog eens onderverdeeld in nieuwe uploads, vorige uploads en geboekte facturen.   U dient uw nieuwe documenten steeds te uploaden onder nieuwe uploads. (gebruik klik hier om te zoeken op uw pc of drag en drop documenten naar deze map).  Het programma stuurt uw uploads automatisch naar uw dossier en de map vorige uploads daar kan u dus alle reeds geüploade documenten terugvinden.   Onder geboekte facturen kan de geboekte facturen terugvinden zodra wij deze hebben verwerkt.  Gelieve alleen documenten te uploaden in de map nieuwe uploads en nooit onder de andere mappen. 

In de map documenten ziet u een zoek veld, u kan deze zoekfunctie gebruiken om alle facturen van een bepaalde leverancier of klant te bekomen of een bepaalde tekst op de factuur. (bijvoorbeeld typ “boekhouder” om al onze facturen te vinden of typ “iPhone” voor de facturen met betrekking tot de aankoop van een IPhone)

U mag echter geen zip.files doorsturen wegens het gevaar voor virussen. 

Syneton

Het oude klantenportaal; raadpleeg uw dossier en upload uw boekhoudstukken. Mail ons voor toegang.

Klik op deze link om naar het portaal van Syneton te gaan.

Klik links onder op documenten, vervolgens links boven op documenten, de knop document toevoegen wordt zichtbaar, via deze weg kan u documenten selecteren op uw computer en uploaden naar het portaal.   U selecteert het keyword AF, BA, DV of VF klikt op opslaan u wacht tot in het pop up venster Het document werd bewaard verschijnt.  U kan de geüploade documenten raadplegen in de map boekhoudstukken upload.

Via e-mail

Stuur uw documenten als e-mail bijlage gericht aan volgend specifiek email adres:
Uwbtwnummer@m-pbox.be (bijvoorbeeld 0683525776@m-pbox.be)
Al naargelang wat u naar ons doorstuurt zet u in het onderwerp van de email aankoopfacturen of AF, verkoopfacturen of VF, Bankuittreksels of BA, Diversen of DV. U hoeft geen body aan de email toe te voegen, deze wordt niet in acht genomen.

U mag echter geen zip.files doorsturen wegens het gevaar voor virussen.