Nuttige info

Forfaitair ereloon boekhouding

Voor klanten die gebruik maken van de mogelijkheid om onze erelonen op forfaitaire basis te betalen geven de onderstaande formulieren meer uitleg over wat al dan niet in dit ereloon is inbegrepen.

Afhankelijk van uw situatie opent u de bijlage voor “éénmanszaken” of “vennootschappen”.  Wanneer u start me een éénmanszaak of vennootschap opent u de bijlage “opstart”.