Nieuws

Gepubliceerd op: 24/10/2011

Voordelen alle aard

Naast de gewone bezoldigingen omvat het verloningspakket van het personeel of de bedrijfsleider vaak ook een “kosteloze” terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen, GSM, PC enz. …  Deze bedrijfsmiddelen worden in het kader van de uitoefening van de beroepswerkzaamheid aangewend maar in de praktijk komt het al eens voor dat het personeel of de bedrijfsleider de bedrijfswagen, GSM, PC, enz… ook voor privé doeleinden gebruikt.

Voor dit privaat gebruik dient in de regel een belastbaar voordeel weerhouden te worden.  Anders gezegd, het genoten voordeel vormt een belastbaar beroepsinkomen in hoofde van het personeel of de bedrijfsleider en dient mee vermeld te worden op zijn of haar individuele fiche 281.10 of 281.20 en de samenvattende opgave.

De ervaring leert ons echter dat dergelijke belastbare voordelen vaak niet op de rekening courant worden geboekt dan wel dat het verantwoorden op individuele fiches en samenvattende opgaven al eens over het hoofd wordt gezien en het uiteindelijk belasten van deze voordelen in hoofde van het personeel of de bedrijfsleider slechts naar aanleiding van een fiscale controle plaatsvindt.   Wat dit laatste betreft, stelde de fiscus zich in het veleden dan ook tolerant op en liet bijvoorbeeld het later opmaken van individuele fiches en samenvattende opgaven, het boeken van het voordeel op rekening-courant, de opname van het voordeel onder de verworpen uitgaven van de vennootschap, … , oogluikend toe.

Deze administratieve soepelheid werd de laatste jaren evenwel aanzienlijk afgezwakt met een ingrijpende wijziging van de toepassing van de aanslag geheime commissielonen (309%) tot gevolg.  Eind 2010 zet de fiscus haar standpunt dan ook kracht bij en vaardigt een nieuwe administratieve circulaire uit (Ci.RH. 421/605.074 AOIF nr. 71/2010 d.d. 1-12-2010): “voordelen alle aard, verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, die niet door individuele fiches en samenvattende opgave verantwoord worden, moeten aan de afzonderlijke aanslag van 309% onderworpen worden”.

Uit recente fiscale controles is alvast gebleken dat de fiscus met deze administratieve circulaire de scepter zwaait en de letter “strikt” toepast.   Het behoeve dan ook geen verdere verduidelijking dat voortaan bij het “kosteloos” ter beschikking stellen van een GSM, PC, bedrijfswagen, enz. … enige oplettendheid geboden is.  Immers de gevolgen van het niet of aanzienlijk laattijdig verantwoorden van dergelijke belastbare voordelen op individuele fiches en samenvattende opgaven zijn nefast wegens de hoge strafmaat van zo maar eventjes 309 % ….!

Meer over het thema:

Voordelen alle aard

M&P Boekhouders gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info