Nieuws

Gepubliceerd op: 01/08/2010

Kennisgeving belangrijke deelneming

Het nieuw artikel 515bis van het Wetboek van Vennootschappen vereist dat een aandeelhouder van effecten aan toonder bij verwerving van een belang van 25% dit ter kennis brengt van de vennootschap waarin het belang wordt gehouden.

Deze nieuwe regel is een maatregel in het kader van de anti-witwaswetgeving.

Nv’s wiens aandelen aan toonder zijn en waar aandeelhouders een belang hebben van 25% worden door ons kantoor twee oplossingen geboden, of er wordt een notificatie gedaan aan de vennootschap van het belang van 25% of meer of er wordt een aandeelhoudersregister opgesteld en de effecten aan toonder worden gedematerialiseerd.

Klanten die met deze problematiek in aanraking komen worden verzocht contact op te nemen met ons kantoor zodat een gepaste oplossing kan worden geboden.