Nieuws

Gepubliceerd op: 23/04/2020

Corona Update

Klik op de verschillende items voor meer informatie of links naar betreffende informatie.

 1. Genomen maatregelen
 2. Veel gestelde vragen door ondernemers wat mag wat mag niet
 3. Preventiemaatregelen voor werkgevers
 4. Aanbevelingen Wereld Gezondheids Organisatie

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en werkgevers :

 1. Uitstel van betaling van sociale bijdragen , aan te vragen bij uw sociaal verzekeringsfonds, indien gewenst kunnen wij u daarbij bijstaan.
 2. Steun voor uw bedrijf vanuit Vlaanderen
  De Corona hinderpremie kan nu aangevraagd worden via de website van Vlaio via deze link De wachttijden op de website lopen op voorzie minstens 15min wachttijd.Mogen wij u verzoeken eerst zelf te proberen, mocht het absoluut niet lukken kan u ons steeds telefonisch contacteren om een afspraak te maken om u bij te staan.   De afspraak verloopt digitaal, wij mogen momenteel geen klanten op kantoor ontvangen.  Klanten die tevens zijn aangesloten bij Xerius sociaal verzekeringsfonds kunnen ook gratis de hulp inroepen bij de Xerius subsidie afdeling op het nummer :  03/221.09.00Doet u een aanvraag en geeft de applicatie vooralsnog een foutmelding, dienen wij u te verzoeken met Vlaio contact op te nemen, meer info als hieronder wordt weergegeven hebben wij helaas niet ontvangen.Hieronder nogmaals de voorwaarden : De Hinderpremie wordt bepaald op basis van de vestigingseenheid van de ondernemer en is van toepassing voor gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal).

  Er is enkel nog een premie van 4.000 euro. De premie van 2.000 euro is in Vlaanderen afgeschaft. Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels.

  Voorwaarden:

  Welk zijn de voorwaarden om recht te hebben op een Corona hinderpremie?

  Je bent:

  • Zelfstandige in hoofdberoep (ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen verschuldigd zijn als een zelfstandige in hoofdberoep);
  • Een onderneming met werkende vennoten of minstens één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • Verenigingen en vzw’s komen enkel in aanmerking indien ze minstens 1 voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst hebben.
  • De onderneming of zelfstandige is actief volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die zich in een niet-actieve toestand bevinden zijn uitgesloten (bijvoorbeeld ingeval van faillissement, vereffening, stopzetting, enzovoort).
  • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaamse Gewest.
  • De premie wordt per onderneming toegekend (op basis van het ondernemingsnummer).
  • Per onderneming kan er slechts één corona hinderpremie worden toegekend.

  De premie wordt toegekend aan de onderneming en wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel voor zover er minstens één voltijds personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is.

  Vlaanderen:

  –       Premie 1 vestiging:

  o       4.000 euro per gedwongen sluiting en alleen voor fysieke locaties (excl. afhaal) – aantonen via verklaring op eer

  o       Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband

  o       Na 21 dagen sluiting 160€ per dag

  o       Aanvraag online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

  –       Premie meerdere vestigingen:

  o       Voor maximum 5 vestigingen krijg je de hinderpremie.

  o       Minstens betalen als hoofdberoeper of 1 VTE in loonverband

  o       Na 21 dagen sluiting 160€ per dag

  o       Aanvraag Hinderpremie online indienen ten laatste binnen de 30 kalenderdagen nà het aflopen van de verplichte sluitingsperiode

  Tips:

  –       Deze premie is fiscaal vrijgesteld van belastingen.

  –       Het verder promoten van webshops heeft GEEN invloed op de toekenning van de premie wanneer er een fysieke locatie aanwezig is.

  –       De kaartlezer van Belfius kan gebruikt worden als E-ID lezer, Itsme app is de eenvoudigste manier om toegang te krijgen op al je toestellen

  –       Aanvraag moet voor 5 mei 2020 gebeuren, u hebt dus alle tijd.

   

  Ondertussen er al een FAQ van Vlaio. Hieronder vind je hun antwoorden:

  Garages (zonder showroom), mogen deze openblijven? è Geen recht op de premie

  Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en ze moeten de sociale afstand respecteren. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

  Showroom is in openlucht (poorten, stenen,… in de voortuin)? Nog geen antwoord

  Vastgoedmakelaars zonder fysieke locatie Geen recht op de premie

  Vastgoedmakelaars kunnen hun activiteiten verder zetten (eventueel online).

  Vastgoedmakelaars met een fysieke locatie (immokantoor)?

  Als de fysieke vestiging die publiek toegankelijk is moet sluiten, komen ze wel in aanmerking.

  Markten WEL recht op de premie

  Ja, en de voedingskramen mogen nog op de markt staan, mits toestemming van de gemeente.

  Hondensalons? WEL recht op premie

  Wat met verschillende ondernemers met éénzelfde vestiging (geen vennootschap) ?

  Er kan slechts 1 ondernemer voor deze vestiging de premie aanvragen.

  Wassalons (waar je de was naar toe brengt)  Geen recht op de premie

  Wassalons mogen open blijven

  Opslagruimte van tenten om te verhuren Geen recht op de premie

  Er is geen gewongen sluiting.

 3. Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdrage
 4. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht
  Er is geen speciale aanvraag meer nodig, het volstaat de juiste code op de loonaangifte te gebruiken
 5. Fiscale maatregelen
 6. Betalingsuitstel van belastingen, btw
 7. Overbruggingsrecht als zelfstandige :
  Gisteren werd in de kamercommissie het wetsontwerp van Denis Ducarme unaniem aangenomen om het overbruggingsrecht met terugwerkende kracht vanaf 1 maart toe te kennen aan zelfstandigen die de deuren moeten sluiten door een maatregel van de overheid of zelf de noodzaak inzien hun activiteiten on hold te zetten. Het kan ook zijn dat je als zelfstandige je activiteiten moet onderbreken. Bijvoorbeeld omdat je door het coronavirus in quarantaine moet. Of omdat er te veel werknemers afwezig zijn waardoor je je activiteiten niet kan verder zetten. Of misschien ondervinden je leveranciers last en zorgt dat ook bij jou voor problemen. Of omdat je door de maatregelen van de overheid verplicht bent om je zaak tijdelijk te sluiten.Normaal gezien wordt dit ontwerp donderdag  19/03/2020 in de kamer gestemd.Bent u in dit geval ?   U kan nu reeds uw aanvraag doen bij uw sociaal verzekeringsfonds. Wil je overbruggingsrecht aanvragen? Stuur dan een e-mail naar jouw sociaal verzekeringsfonds met het ingevulde document hieronder in bijlage, je mag ons altijd in cc zetten van deze email.  Het vereenvoudig formulier onderaan kan u downloaden, invullen en doorsturen naar uw sociaal verzekeringsfonds het is geldig voor alle fondsen (Xerius, Acerta, Liantis en anderen).  Het email adres van uw sociaal verzekeringsfonds kan u terugvinden op uw betalingsuitnodiging voor de kwartaalbijdrage. Er zijn nu ook invulformulieren online gezet door een paar sociaal verzekeringsfondsen klik op de naam van uw sociaal verzekeringsfonds hierboven en u komt op de invulpagina van dat fonds.  Een FAQ van de FOD economie kan u hieronder downloaden. De premie voor april à rato van 160 EUR per normale openiningsdag zou automatisch worden toegekend, er is geen bijkomende aanvraag voor nodig. 
 8. Engagement van de financiële sector (bazooka regeling)
  De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector hebben een overeenkomst voor levensvatbare bedrijven uitgewerkt, gebaseerd op twee pijlers:1) De financiële sector engageert zich om zowel levensvatbare bedrijven en zelfstandigen als hypothecaire kredietnemers die betalingsproblemen dreigen te hebben door de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020, en dit zonder aanrekening van kosten. 2) De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. 
 9. Huurders van Handelspanden getroffen door de verplichte sluiting opgelegd door de overheid.
  De coronacrisis zorgt voor ongeziene omstandigheden waarbij vele huurders vrezen om de belangrijkste kosten, zoals huur van handelspanden en kantoren, op korte termijn niet meer te kunnen betalen door de coronamaatregelen.  Wellicht is het nu de moment om in onderhandeling te gaan met je huisbaas.   Onderaan een modelbrief die je kan inspireren.
 10. Compensatiepremie

Voor wie?
Voor iedereen dus, ongeacht de sector waarin ze werken
Ondernemers die niet verplicht moeten sluiten (vb. evenementensector, (para-) medische beroepen, dierenpensions, freelancers, landbouwsector, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel krijgen deze premie om hun verliezen (deels) te compenseren. Ondernemers die NIET in aanmerking komen voor de Hinderpremie van 4.000 euro

Hoeveel omzetverlies kunnen aantonen?

 Omzetverlies van -60% aantonen via verklaring op eer aan Vlaio

Bedrag éénmalige premie?

 • 3.000 euro
  • Zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in bijberoep met de minimumbijdragen van een hoofdberoep
 • of 1.500 euro
  • Zelfstandige in bijberoep met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro
  • Zelfstandigen in bijberoep (gedwongen sluitingen) met een inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro)
 • Extra voorwaarde: deze premie van 1.500 euro geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  In de bijlagen kan u een overzicht terugvinden met de voorwaarden voor een compensatie premie aan te vragen.   Tevens in bijlage onderaan kan u een FAQ terugvinden over de compensatie premie.
  De compensatie premie zal vermoedelijk via de link naar  Vlaio kunnen worden aangevraagd.   U zal dat opnieuw met uw EID kaart en lezer of Itsme app zelf moeten doen.