Nieuws

Gepubliceerd op: 17/12/2021

BTW aangifte vierde kwartaal 2021 / Opmaken voorraadlijst

Op 20 januari 2022 dient de btw aangifte over de handelingen van het vierde kwartaal 2021 te worden ingediend.

Wij verzoeken u de nodige stukken aan te leveren uiterlijk op dinsdag 4 januari 2022.

Gelieve uw stukken digitaal aan te leveren !  Vanaf 2022  wordt scanning en digitalisering van uw documenten voor forfaitaire klanten extra aangerekend. 

Stuur ons een email als u al uw boekhoudstukken elektronisch hebt doorgestuurd en wij met de verwerking mogen starten.

Wij starten sowieso met de opmaak van uw btw aangifte op 5 januari 2022. 

Alle klanten die reeds stukken hebben doorgestuurd beschouwen wij op 4 jnauari als volledig waarop de afwerking van de BTW aangifte wordt gestart.

Voor het digitaal aanleveren van stukken :

  • Via ons portaal
  • Via Billit, u hoeft niets te doen de stukken komen automatisch bij ons toe.

Als u absoluut niet in de mogelijkheid bent om digitaal aan te leveren : 

  • Per post verzenden naar M&P boekhouders bvba – Solvynsstraat 53 – 2018 Antwerpen
  • Onder omslag in onze bus (er is een speciale bus voor grote paketten voorzien duidelijk aangegeven)

Scanning facturen
Uw facturen worden gescand bij ons opgeslagen, waardoor u uw facturen kan terug krijgen en nadien niet meer hoeft binnen te brengen.  Gelieve ervoor te zorgen dat er geen nietjes in uw facturen zitten en  zoveel mogelijk A4 formaat te gebruiken.  Wanneer u de facturen terug wenst altijd eerst een afspraak maken alvorens u ze komt ophalen.

Zie ook de rubriek digitale documenten op onze website

Kastickets – bonnetjes (Opgelet richtlijnen licht gewijzigd voor vennootschappen)
Zie voor meer richtlijnen de handleiding ivm de onkostenstaat.

BELANGRIJK : VOORRAADOPNAME

De overheid verplicht elke ondernemer die een voorraad handelsgoederen heeft deze op te nemen op het einde van het boekjaar.   Wij verzoeken u bijgevolg een stocklijst op te maken van alle handelsgoederen (goederen bestemd voor verkoop) op te maken en deze lijst aan ons over te maken per e-mail voor 31/01/2022.   Meer inlichtingen over het opmaken van een voorraadlijst kan u terugvinden door op het woord voorraadlijst te klikken.

 

Meer over het thema:

BTW voorraad