Nieuws

Gepubliceerd op: 18/12/2020

BTW aangifte vierde kwartaal 2020 / Opmaken voorraadlijst

Op 20 januari 2021 dient de btw aangifte over de handelingen van het vierde kwartaal 2020 te worden ingediend.

Wij verzoeken u, de nodige stukken aan te leveren uiterlijk  op maandag 4 januari 2021  bij voorkeur digitaal.

Om ons maximaal te beschermen geven wij er de absolute voorkeur aan dat u uw stukken digitaal aanlevert !  Papieren stukken zullen pas ten vroegste na 72u worden behandeld.

Stuur ons een email als u al uw boekhoudstukken elektronisch hebt doorgestuurd en wij met de verwerking mogen starten.

Wij starten sowieso met de opmaak van uw btw aangifte op 4 januari 2021.

Alle klanten die reeds stukken hebben doorgestuurd beschouwen wij op 4 januari als volledig waarop de afwerking van de BTW aangifte wordt gestart.

Graag wijzen wij u erop dat onze kantoren gesloten zijn op donderdag 24 december 2020 en vrijdag 25 december 2020 en op donderdag 31 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021. 

Betaling van onze erelonen
Klanten waarvan onze ereloonnota’s voorbij vervaldag zijn verzoeken wij deze onmiddellijk te voldoen, de afwerking van de aangifte zal pas na betaling van de vervallen facturen worden aangevat.

Voor het digitaal aanleveren van stukken :

  • Via ons portaal
  • Via email : Stuur uw documenten als e-mail bijlage gericht aan volgend specifiek email adres: Uwbtwnummer@m-pbox.be (bijvoorbeeld 0683525776@m-pbox.be) Al naargelang wat u naar ons doorstuurt zet u in het onderwerp van de email aankoopfacturen of AF, verkoopfacturen of VF, Bankuittreksels of BA, Diversen of DV. U hoeft geen tekst aan de email toe te voegen, deze kan door ons niet worden gelezen.

Als u absoluut niet in de mogelijkheid bent om digitaal aan te leveren : 

  • Per post verzenden naar M&P boekhouders bvba – Solvynsstraat 53 – 2018 Antwerpen
  • Onder omslag in onze bus (er is een speciale bus voor grote paketten voorzien duidelijk aangegeven)

Scanning facturen
Uw facturen worden gescand bij ons opgeslagen, waardoor u uw facturen kan terug krijgen en nadien niet meer hoeft binnen te brengen.  Gelieve ervoor te zorgen dat er geen nietjes in uw facturen zitten en  zoveel mogelijk A4 formaat te gebruiken.  Wanneer u de facturen terug wenst altijd eerst een afspraak maken alvorens u ze komt ophalen.

Zie ook de rubriek digitale documenten op onze website

Kastickets – bonnetjes (Opgelet richtlijnen licht gewijzigd voor vennootschappen)
Zie voor meer richtlijnen de handleiding ivm de onkostenstaat.

BELANGRIJK : VOORRAADOPNAME

De overheid verplicht elke ondernemer die een voorraad handelsgoederen heeft deze op te nemen op het einde van het boekjaar.   Wij verzoeken u bijgevolg een stocklijst op te maken van alle handelsgoederen (goederen bestemd voor verkoop) op te maken en deze lijst aan ons over te maken per e-mail voor 31/01/2021.   Meer inlichtingen over het opmaken van een voorraadlijst kan u terugvinden door op het woord voorraadlijst te klikken.

 

Meer over het thema:

BTW voorraad